top of page

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

NANA Visuals Oy, Savikkotie 10-14 A 1, 40420 Jyskä, Y-tunnus 2840550-1

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Heli Paavolainen, heli.paavolainen@nanavisuals.fi, 045 110 6795

3. Rekisterin nimi

NANA Visuals Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietoja kerätään käyttäjän suostumuksella yhteydenottolomakkeen täyttämällä. Henkilötietoja käytetään ainoastaan yhteydenottoon NANA Visuals Oy:n toimesta eikä tietoja jaeta kolmansille osapuolille. Henkilötietojen säilytysaika riippuu tietojen lajista ja niiden käyttötarkoituksesta. Emme säilytä tietoja tarvetta tai sallittua aikaa pidempään.

5. Rekisterin tietosisältö:

Etunimi, sukunimi, sähköposti ja puhelinnumero, IP-osoite, selain, selainversio, tulo- ja poistumissivut sekä selailu- ja hakutiedot ja mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

NANA Visuals  ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja muille ulkopuolisille tahoille.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä panostetaan huolellisuuteen ja tietojärjestelmiä käytetään turvallisesti. NANA Visualsin rekisteri sijaitsee suojatulla verkkoympäristöllä, joka on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä keinoilla. Turvallisuudesta huolehtii rekisterinpitäjä, joka varmistaa, että tietoja käsitellään luottamuksellisesti vain oikeilla henkilöillä ja tarvittavilla käyttöoikeuksilla.

9. Tietojen tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa tallennetut tietonsa ja pyytää virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Tietojen tarkastus- tai korjauspyynnöt tulee esittää joko henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle, kuten kohdassa 2 on mainittu. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöihin EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisessa määräajassa (kuukauden kuluessa).

bottom of page